17. konference Sdružení uživatelů autorských práv 1

Další konference Sdružení uživatelů autorských práv proběhla 3. listopadu 2016 v Městském domě kultury v Litoměřicích. Tuto konferenci pořádalo Sdružení uživatelů autorských práv, z.s.  ve spolupráci s Asociací provozovatelů kin, z.s. a za podpory Ministerstva kultury ČR. Tématem konference bylo UŽITÍ AUTORSKÝCH PRÁV PŘI FILMOVÝCH PROJEKCÍCH A ŽIVÉM PROVOZOVÁNÍ V PRAXI.

 

Program konference byl následující:

Dopolední blok

10:00 – 10:05 Zahájení konferenceIng. Milan Kostelník, SUAP
10:05 – 10:55 Přednáška č. 1 Novelizace Autorského zákona v roce 2016 – aktuality a změny – Mgr. Michal Dubovan, MK ČR
11:00 – 11:50 Přednáška č. 2 Autorské právo pro provozovatele kin – JUDr. Ivan David, advokát specializovaný na oblast autorského práva
11:50 – 12:30 Přestávka na občerstvení

Odpolední blok

12:30 – 13:15 Přednáška č. 3 Kolektivní správa autorských práv – mýty a realita – Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., UP, MU
13:15 – 13:45 Přednáška č. 4 Představení software SUAP IS a jeho praktické použití – Ing. Milan Kostelník, SUAP
13:45 – 15:15 Panelová diskuse uživatelů a odborníků na téma Jak spravovat a nakupovat autorská práva pro kina a pro kulturní
akce – prespektivy a přání
. Účastníci diskuse: zástupci SUAP, APK, odborníci na autorská práva
15:15 – 15:45 Závěr konference – závěrečné shrnutí konferenčních výstupů a ukončení konference

Přihlásit na konferenci se lze prostřednictvím formuláře na webu Sdružení uživatelů autorských práv nebo zasláním přihlášky, kterou lze na tomto webu stáhnout a po vyplnění zaslat organizátorům konference emailem nebo poštou. Zadané údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou výhradně použity pro účely přihlášení na konferenci.

Počet účastníků z jedné společnosti není omezen. Je však potřeba pro každou osobu zvlášť vyplnit přihlášku. V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku úplně či částečně zrušit.

Konferenční poplatky je možno uhradit přímo na místě nebo předem fakturou. Nejsme plátci DPH. Přihlášeným bude fakturováno předem.

Člen SUAP: 200 Kč na osobu

Ostatní: 500 Kč na osobu

Členům APK bude poskytnuta jednotná sleva na konferenčním poplatku, kterou stanoví představenstvo APK. Stanovená sleva na konferenčním poplatku je 200 Kč na osobu a člena APK.

Sleva bude odečtena při fakturaci.

V případě, že je přihlašovaný subjekt členem obou organizací platí konferenční poplatek jako člen SUAP tj. 200 Kč na osobu

V rámci konferenčního poplatku je zahrnuto občerstvení pro účastníky konference.

Na přednášky číslo 1, 2 a 3 je možný přístup se samostatným vstupným 200 Kč na jednu přednášku splatným na místě bez předchozího přihlášení, maximálně však do naplnění konferenční kapacity.

 

Přihláška a program 17. konference Sdružení uživatelů autorských práv ke stažení

Online formulář pro přihlášení na 17. konferenci Sdružení uživatelů autorských práv ke stažení