Aktuality

 

AKTUALITA 21. 11. 2018

Dne 12. Listopadu 2018 se uskutečnila v Kulturním domě Máj v Pelhřimově 20. Konference Sdružení uživatelů autorských práv.

Na konferenci se sešli zástupci 14 kulturních zařízení, členů spolku, aby se seznámili s novinkami v autorských právech, vyslechli si přednášku paní JUDR. Adély Faladové z Ministerstva kultury ČR. Vyslechli si odpovědi na své dotazy od  paní doktorky předsedy spolku Ing. Milana Kostelníka. Zároveň velice dobře přijali předtočené video s rozhovorem s vedoucím odboru veřejného provozování na OSA, panem Václavem Balousem s řešením praktických dotazu z oblasti veřejných produkcí v kulturních domech a kinech. Video s rozhovorem  je k dispozici na internetu s odkazem na vyžádání  jen pro členy  spolku. Téměř třicítka pracovníků kulturních zařízení odcházelo z konference našeho spolku spokojeno s novými informacemi z oblasti autorských práv.

 

Aktualita 20. října 2018

Oznamujeme Vám, že jsme připomínkovali Sazebníky kolektivních správců OSA, Intergram, OOA – S a OAZA. Na jednání o našich připomínkách jsme byli vyzváni dvěma z nich,  OSA a Intergram. O výsledcích budete informováni na konferenci v Pelhřimově 12. listopadu. Pozvánku naleznete na úvodní stránce webu.

Vážení členové,

rádi bychom také požádali o součinnost při provádění osvěty o činnosti našeho spolku mezi kolegy z branže v okolí místa, kde působíte. Můžete k tomu využít odkaz na naše webové stránky, pozvání na naše konference nebo jen rozesláním informačního letáku. 

Ke stažení

Aktualita 5. září 2018

V předstihu oznamujeme, že druhá všem zájemcům otevřená konference Sdružení uživatelů autorských práv se uskuteční 12. listopadu v Pelhřimově. Všichni členové obdrží řádnou pozvánku. 

 

Aktualita 4. září 2018

Upozorňujeme na změny, které nastaly při užívání autorských práv v praxi. Změny nastaly v souvislosti s dohodou kolektivních správců na jednom společném zástupci,  který bude vybírat autorské poplatky za všechny kolektivní správce. Projevila se při platbách poplatků za užití reprodukované hudby již za rok 2018.

Někteří z vás při hlášení akcí s reprodukovanou hudbou obdrželi návrhy licenčních smluv s platbami jak pro OSA, tak pro INTERGRAM. Sazba autorského poplatku v této licenční smlouvě byla jak pro OSA, tak INTERGRAM stanovena ve stejné výši. Důvodem této výše je, že do celkové ceny za užití hudebního díla z reprodukčního zařízení se promítla výše poplatků ze všech sazebníků jednotlivých kolektivních správců, kteří spravují autorská práva v reprodukovaném hudebním dílu. 

Kolektivní správci nám ke konci zákonné lhůty (31. 8.) předložili návrhy svých sazebníků na rok 2019. Návrhy sazebníků byste měli nalézt na stránkách jednotlivých kolektivních správců (OSA, INTERGRAM, OOA-S, OAZA). V případě zájmu sazebníky, které máme k dispozici, konkrétnímu zájemci zašleme mailem. 

Pokud obdržíte licenční smlouvu, která bude z vašeho pohledu obsahovat nepřiměřenou výši autorské odměny, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Aktualita 11. červen 2018

Dne 24.  května 2018 se uskutečnila 19. konference  Sdružení uživatelů autorských práv, z. s. Zástupci devatenácti členů spolku (zejména z moravské části členské základny) se sešli v příjemném prostředí M-klubu Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí. Konference diskutovala novinky v autorském právu, které přinášejí změny Autorského zákona v českém právním řádu. Členové byli také informováni o aktivitách Evropské komise v oblasti autorských práv a stanoviscích SUAP k nim. Jednání se neslo v pracovním duchu. Byla zodpovězena řada praktických otázek, se kterými se členové v praxi užití autorských práv ve svých organizacích setkávají. Samostatná část praktických dotazů také směřovala k využití software SUAPis, který členové využívají k hlášením. V závěru konference se mohli účastníci konference seznámit s prostorami zámku Žerotínů, které Kulturní zařízení ve Valašském Meziříčí, p.o. ke své činnosti využívá.

 

 

 

 

Aktualita 2. květen 2018

Vážení členové,

dovoluji si Vás pozvat na pracovní  na 

19. konferenci Sdružení uživatelů autorských práv,

která se uskuteční  

ve čtvrtek 24. května 2018 v M-klubu v budově Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1

757 01 Valašské Meziříčí

od 10:00 hodin

 Program:

  1. Úvod
  2. Přednesení Zprávy předsedy o činnosti SUAP v roce 2017
  3. Novinky v autorském právu (ČR, EU)
  4. Diskuze a řešení dotazů k aktuálním problémům v autorských právech a SUAPis
  5. Praktické využití volných a zákonných licencí při užití díla (přednáška M. Kostelník)
  6. Závěr

Předpokládaný závěr konference je do 12:30 hodin. Po konferenci bude pro zájemce možná prohlídka kulturního zařízení v zámku Žerotínů (cca 40 minut).

Informaci o vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení prosím zašlete na mailovou adresu info@suap.cz nebo telefonicky – Milan Kostelník, 603 227 233, do 21. května 2018.  

 UPOZORNĚNÍ:

DALŠÍ KONFERENCE  SUAP SE BUDE KONAT  V NĚKTERÉM  KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ V  ČECHÁCH. PŘEDPOKLÁDÁME OBDOBNÝ PROGRAM S AKTUÁLNÍMI NOVINKAMI. TERMÍN V ŘÍJNU NEBO LISTOPADU 2018.

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOPORUČENÍ KOMISE EU ZE DNE 1. 3. 2018 O OPATŘENÍCH PRO EFEKTIVNÍ BOJ PROTI NEZÁKONNÉMU ON LINE OBSAHU

Informujeme, že zástupci spolku Sdružení uživatelů autorských práv zaujali neutrální stanovisklo k Doporučení komise ze dne 1. 3. 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu on line a také k iniciativě Measures to further improve the effectiveness of the fight against illegal content onlines s možnými návrhy opatčení, které EU chystá na 4Q 2018. Důvodem je, že spolek nesdružuje osoby, které poskytují on line obsah, na které je zejména Doporučení a Iniciativa směřována.

Obecně chápeme potřebu posílení boje proti nezákonnému a škodlivému obsahu zejména v období šíření terorismu a rasově motivovaných útoků v Evropě. Určitou výhradu máme v kapitole II, bodě 7 Doporučení komise C1177, kde je předpokládáno i anonymní oznámení ohlašovatele poskytovateli on line obsahu o šíření nezákonného obsahu. Zde bychom upřednostnili specifikaci, kdy takové anonymního oznámení bude mít možnost ohlašovatel použít. Např. specifikovat teroristický, rasový obsah, podezření na organizovaný zločin nebo škodlivý sexuální obsah. V ostatních případech by oznamovatel neměl mít možnost zůstat anonymní.

Domníváme se také, že bude vhodné, aby právní rámec obsahoval harmonizovaná pravidla pro tato oznámení o takovém nezákonném, nebo škodlivém obsahu.

  1. 4. 2018

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA V PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

Ministerstvo kultury předalo do připomínkového řízení novelu AZ, která implementuje předpisy Evropské unie a tím naplňuje podmínky pro následnou ratifikaci tzv. Marakéšské smlouvy. Ůprava se týka zlepšení dostupnosti určitých druhů chráněných děl a dalších předmětů ochrany podle autorského zákona osobám nevidomým, osobám se zrakovým postižením a osobám s jinými poruchami čtení. Náš spolek nemá k novele připomínek.

16. 2. 2018

 

UPGRADE SYSTÉMU SUAPis

Vážení přátelé, 

chceme vás informovat o provedení úprav v software SUAPis, který používáte ke hlášení svých akcí na OSA. Základní změnou je v navádění Akcí rozšíření políček živá nebo reprodukovaná hudba o políčko TYP PRODUKCE. U každého z vybraného typu použité hudby je vždy nutné zvolit typ produkce, jinak akci nebude možno nahrát. Další změnou je výstup reportu hlášení kteří si někteří možná tisknete. Výstupní report hlášení není v pdf, ale v excelu. Všechny změny, které jsme uskutečnili byly na základě požadavku OSA. 

V tuto chvíli je software plně funkční. Vyzkoušejte si navedení akcí a případně nás informujte, zda vše funguje.

Ing. Milan Kostelník, předseda SUAP

30. 1. 2018