Sdružení uživatelů autorských práv (SUAP)

bici

Sdružení uživatelů autorských práv zahájilo svou činnost v červnu roku 2002. Své sídlo našlo sdružení v Domě kultury ve Vsetíně. Sdružení uživatelů autorských práv se v roce 2003 stalo významným úcastníkem všech jednání, které vyústily k poslanecké novele Autorského zákona, jenž byla v měsíci listopadu předložena v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

SUAP sdružuje ke dni 1. listopadu 2015 celkem 38 řádných členů.
Z toho 25 subjektů založených dle obchodního práva, 10 příspěvkových organizací v kultuře, 1 občanské sdružení a 2 fyzické osoby. Důvodem k založení sdružení je snaha o vytvoření instituce, která bude sjednocovat názory na užívání autorských práv u odborné veřejnosti a profesionálních uživatelů autorských práv (domů kultury, městských kulturních zařízení, klubů, kin, divadel a jiných subjektů) a stane se respektovaným partnerem pro jednání s ochrannými organizacemi.

Členové sdružení jsou si vědomi, že autorská práva jsou legitimní součástí našeho právního řádu a za jejich veřejné užití musí být placeno. Vztahy mezi uživatelem autorských práv a ochrannou organizací však považujeme za nerovné a nevytvořené na smluvním základě.

 

Základní cíle sdružení jsou

  • zastupovat členy sdružení v jednáních s autory a kolektivními správci autorských práv v případech, kdy to bude požadováno.
  • podporovat právní vědomí členů a jiných uživatelů autorských práv v oblasti užití autorských práv.
  • vyměňovat si mezi členy praktické zkušenosti v oblasti užití autorských práv.
  • sepisovat kolektivní a hromadné smlouvy v oblasti užití autorských práv za sdružení s kolektivními správci autorských práv.
  • prosazovat zájmy členů sdružení v této oblasti před zastupitelskými sbory ČR.