Sdružení uživatelů autorských práv (SUAP)

 

bici

 

Sdružení uživatelů autorských práv, z. s. zahájilo svou činnost v červnu roku 2002. Sdružení uživatelů autorských práv se v roce 2003 stalo významným úcastníkem všech jednání, které vyústily k poslanecké novele Autorského zákona, jenž byla v měsíci listopadu předložena v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V současnosti se účastní připomínkových řízení ke všem právním dokumentům týkající se autorských práv v Evropské unii a České republice. 

SUAP sdružuje ke dni  1. dubnu  2018 celkem 64 řádných členů. Důvodem k založení sdružení je snaha o vytvoření instituce, která bude sjednocovat názory na užívání autorských práv u odborné veřejnosti a profesionálních uživatelů autorských práv (domů kultury, městských kulturních zařízení, klubů, kin, divadel a jiných subjektů) a stane se respektovaným partnerem pro jednání s ochrannými organizacemi.Členové sdružení jsou si vědomi, že autorská práva jsou legitimní součástí našeho právního řádu a za jejich veřejné užití musí být placeno. Vztahy mezi uživatelem autorských práv a ochrannou organizací však považujeme za nerovné. Cílem činnosti spolku je vytvořit rovnocenné podmínky jak proiuživatele tak pro majitele autorských práv a zjednodušit průběh výběru autorských poplatků.

 

Základní cíle sdružení jsou

 • zastupovat členy sdružení v jednáních s autory a kolektivními správci autorských práv v případech, kdy to bude požadováno.
 • podporovat právní vědomí členů a jiných uživatelů autorských práv v oblasti užití autorských práv.
 • vyměňovat si mezi členy praktické zkušenosti v oblasti užití autorských práv.
 • sepisovat kolektivní a hromadné smlouvy v oblasti užití autorských práv za sdružení s kolektivními správci autorských práv.
 • prosazovat zájmy členů sdružení v této oblasti před zastupitelskými sbory ČR.

Členové sdružení se setkávají na pravidelných konferencích.

 

Vážení členové,

dovoluji si Vás pozvat na pracovní  na 

19. konferenci Sdružení uživatelů autorských práv,

která se uskuteční  

ve čtvrtek 24. května 2018 v M-klubu v budově Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1

757 01 Valašské Meziříčí

od 10:00 hodin

 Program:

 1. Úvod
 2. Přednesení Zprávy předsedy o činnosti SUAP v roce 2017
 3. Novinky v autorském právu (ČR, EU)
 4. Diskuze a řešení dotazů k aktuálním problémům v autorských právech a SUAPis
 5. Praktické využití volných a zákonných licencí při užití díla (přednáška M. Kostelník)
 6. Závěr

Předpokládaný závěr konference je do 12:30 hodin. Po konferenci bude pro zájemce možná prohlídka kulturního zařízení v zámku Žerotínů (cca 40 minut).

Informaci o vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení prosím zašlete na mailovou adresu info@suap.cz nebo telefonicky – Milan Kostelník, 603 227 233, do 21. května 2018.  

 UPOZORNĚNÍ:

DALŠÍ KONFERENCE  SUAP SE BUDE KONAT  V NĚKTERÉM  KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ V  ČECHÁCH. PŘEDPOKLÁDÁME OBDOBNÝ PROGRAM S AKTUÁLNÍMI NOVINKAMI. TERMÍN V ŘÍJNU NEBO LISTOPADU 2018.