Sdružení uživatelů autorských práv (SUAP)

 

bici

 

Sdružení uživatelů autorských práv, z. s. zahájilo svou činnost v červnu roku 2002. Sdružení uživatelů autorských práv se v roce 2003 stalo významným úcastníkem všech jednání, které vyústily k poslanecké novele Autorského zákona, jenž byla v měsíci listopadu předložena v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V současnosti se účastní připomínkových řízení ke všem právním dokumentům týkající se autorských práv v Evropské unii a České republice. 

SUAP sdružuje ke dni  1. dubnu  2018 celkem 64 řádných členů. Důvodem k založení sdružení je snaha o vytvoření instituce, která bude sjednocovat názory na užívání autorských práv u odborné veřejnosti a profesionálních uživatelů autorských práv (domů kultury, městských kulturních zařízení, klubů, kin, divadel a jiných subjektů) a stane se respektovaným partnerem pro jednání s ochrannými organizacemi.Členové sdružení jsou si vědomi, že autorská práva jsou legitimní součástí našeho právního řádu a za jejich veřejné užití musí být placeno. Vztahy mezi uživatelem autorských práv a ochrannou organizací však považujeme za nerovné. Cílem činnosti spolku je vytvořit rovnocenné podmínky jak proiuživatele tak pro majitele autorských práv a zjednodušit průběh výběru autorských poplatků.

 

Základní cíle sdružení jsou

 • zastupovat členy sdružení v jednáních s autory a kolektivními správci autorských práv v případech, kdy to bude požadováno.
 • podporovat právní vědomí členů a jiných uživatelů autorských práv v oblasti užití autorských práv.
 • vyměňovat si mezi členy praktické zkušenosti v oblasti užití autorských práv.
 • sepisovat kolektivní a hromadné smlouvy v oblasti užití autorských práv za sdružení s kolektivními správci autorských práv.
 • prosazovat zájmy členů sdružení v této oblasti před zastupitelskými sbory ČR.

Členové sdružení se setkávají na pravidelných konferencích.

——————————————————————————————————————————————————-

Vážení členové spolku i zájemci o členství v SUAP

dovoluji si Vás pozvat na

20. konferenci Sdružení uživatelů autorských práv,

která se uskuteční  

v pondělí 12. listopadu 2018 v Kulturním zařízení města Pelhřimova

v budově Kulturního domu Máj, tř. Legií 1115, 393 01 Pelhřimov od 10:00 hodin

Program

 1. Úvod a předání Zprávy o činnosti za rok 2017 členům spolku.
 2. Novinky v autorském právu a dopad velké novely AZ z roku 2017 do praxe uživatelů – přednáška JUDr. FALADOVÉ z Ministerstva kultury.
 3. Praktické dotazy v oblasti užití autorských práv – videozáznam předtočeného rozhovoru se zástupci OSA.
 4. Zjednodušení komunikace s OSA prostřednictvím software SUAPis  v praxi (novinky a změny) – přednáška Ing. MILANA KOSTELNÍKA.
 5. Diskuze nad otázkami a tématy z oblasti autorských práv.
 6. Závěr.
Předpokládaný závěr konference je do 13:00 hodin. Po konferenci bude pro zájemce možná prohlídka kulturního domu Máj (cca 40 minut).

Prosíme členy i zájemce o členství v SUAP  o informaci, zda se konference zúčastníte. Bude vhodné, aby se konference také zúčastnili pracovníci, kteří ve vaší organizaci komunikaci s OSA přímo zajišťují a kteří vyplňují systém SUAPis.

 

Informaci o vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení prosím zašlete na mailovou adresu info@suap.cz nebo telefonicky

– Milan Kostelník, 603 227 233, do 29. října 2018.  

 

UPOZORNĚNÍ

 KONFERENCE BUDOU MÍT MOŽNOST SE ZÚČASTNIT I ZÁJEMCI

O ČLENSTVÍ V SUAP BEZPLATNĚ (PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PŘED KONFERENCÍ A NA KONFERENCI). OSTATNÍ VEŘEJNOST ZA POPLATEK 200 Kč.

ČLENOVÉ SUAP BEZPLATNĚ.

 Další informace prosím sledujte na stránce Aktuality!