Sdružení uživatelů autorských práv (SUAP)

bici

 

Sdružení uživatelů autorských práv, z. s. zahájilo svou činnost v červnu roku 2002. Sdružení uživatelů autorských práv se v roce 2003 stalo významným úcastníkem všech jednání, které vyústily k poslanecké novele Autorského zákona, jenž byla v měsíci listopadu předložena v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V současnosti se účastní připomínkových řízení ke všem právním dokumentům týkající se autorských práv v Evropské unii a České republice. 

SUAP sdružuje ke dni  1. březnu  2023 celkem 71 řádných členů. Důvodem k založení sdružení je snaha o vytvoření instituce, která bude sjednocovat názory na užívání autorských práv u odborné veřejnosti a profesionálních uživatelů autorských práv (domů kultury, městských kulturních zařízení, klubů, kin, divadel a jiných subjektů) a stane se respektovaným partnerem pro jednání s ochrannými organizacemi.Členové sdružení jsou si vědomi, že autorská práva jsou legitimní součástí našeho právního řádu a za jejich veřejné užití musí být placeno. Vztahy mezi uživatelem autorských práv a ochrannou organizací však považujeme za nerovné. Cílem činnosti spolku je vytvořit rovnocenné podmínky jak proiuživatele tak pro majitele autorských práv a zjednodušit průběh výběru autorských poplatků.

 

Základní cíle sdružení jsou

  • zastupovat členy sdružení v jednáních s autory a kolektivními správci autorských práv v případech, kdy to bude požadováno.
  • podporovat právní vědomí členů a jiných uživatelů autorských práv v oblasti užití autorských práv.
  • vyměňovat si mezi členy praktické zkušenosti v oblasti užití autorských práv.
  • sepisovat kolektivní a hromadné smlouvy v oblasti užití autorských práv za sdružení s kolektivními správci autorských práv.
  • prosazovat zájmy členů sdružení v této oblasti před zastupitelskými sbory ČR.

Členové sdružení se setkávají na pravidelných konferencích.