Aktuality

Aktualita 2. květen 2018

Vážení členové,

dovoluji si Vás pozvat na pracovní  na 

19. konferenci Sdružení uživatelů autorských práv,

která se uskuteční  

ve čtvrtek 24. května 2018 v M-klubu v budově Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1

757 01 Valašské Meziříčí

od 10:00 hodin

 Program:

  1. Úvod
  2. Přednesení Zprávy předsedy o činnosti SUAP v roce 2017
  3. Novinky v autorském právu (ČR, EU)
  4. Diskuze a řešení dotazů k aktuálním problémům v autorských právech a SUAPis
  5. Praktické využití volných a zákonných licencí při užití díla (přednáška M. Kostelník)
  6. Závěr

Předpokládaný závěr konference je do 12:30 hodin. Po konferenci bude pro zájemce možná prohlídka kulturního zařízení v zámku Žerotínů (cca 40 minut).

Informaci o vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení prosím zašlete na mailovou adresu info@suap.cz nebo telefonicky – Milan Kostelník, 603 227 233, do 21. května 2018.  

 UPOZORNĚNÍ:

DALŠÍ KONFERENCE  SUAP SE BUDE KONAT  V NĚKTERÉM  KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ V  ČECHÁCH. PŘEDPOKLÁDÁME OBDOBNÝ PROGRAM S AKTUÁLNÍMI NOVINKAMI. TERMÍN V ŘÍJNU NEBO LISTOPADU 2018.

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOPORUČENÍ KOMISE EU ZE DNE 1. 3. 2018 O OPATŘENÍCH PRO EFEKTIVNÍ BOJ PROTI NEZÁKONNÉMU ON LINE OBSAHU

Informujeme, že zástupci spolku Sdružení uživatelů autorských práv zaujali neutrální stanovisklo k Doporučení komise ze dne 1. 3. 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu on line a také k iniciativě Measures to further improve the effectiveness of the fight against illegal content onlines s možnými návrhy opatčení, které EU chystá na 4Q 2018. Důvodem je, že spolek nesdružuje osoby, které poskytují on line obsah, na které je zejména Doporučení a Iniciativa směřována.

Obecně chápeme potřebu posílení boje proti nezákonnému a škodlivému obsahu zejména v období šíření terorismu a rasově motivovaných útoků v Evropě. Určitou výhradu máme v kapitole II, bodě 7 Doporučení komise C1177, kde je předpokládáno i anonymní oznámení ohlašovatele poskytovateli on line obsahu o šíření nezákonného obsahu. Zde bychom upřednostnili specifikaci, kdy takové anonymního oznámení bude mít možnost ohlašovatel použít. Např. specifikovat teroristický, rasový obsah, podezření na organizovaný zločin nebo škodlivý sexuální obsah. V ostatních případech by oznamovatel neměl mít možnost zůstat anonymní.

Domníváme se také, že bude vhodné, aby právní rámec obsahoval harmonizovaná pravidla pro tato oznámení o takovém nezákonném, nebo škodlivém obsahu.

  1. 4. 2018

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA V PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

Ministerstvo kultury předalo do připomínkového řízení novelu AZ, která implementuje předpisy Evropské unie a tím naplňuje podmínky pro následnou ratifikaci tzv. Marakéšské smlouvy. Ůprava se týka zlepšení dostupnosti určitých druhů chráněných děl a dalších předmětů ochrany podle autorského zákona osobám nevidomým, osobám se zrakovým postižením a osobám s jinými poruchami čtení. Náš spolek nemá k novele připomínek.

16. 2. 2018

 

UPGRADE SYSTÉMU SUAPis

Vážení přátelé, 

chceme vás informovat o provedení úprav v software SUAPis, který používáte ke hlášení svých akcí na OSA. Základní změnou je v navádění Akcí rozšíření políček živá nebo reprodukovaná hudba o políčko TYP PRODUKCE. U každého z vybraného typu použité hudby je vždy nutné zvolit typ produkce, jinak akci nebude možno nahrát. Další změnou je výstup reportu hlášení kteří si někteří možná tisknete. Výstupní report hlášení není v pdf, ale v excelu. Všechny změny, které jsme uskutečnili byly na základě požadavku OSA. 

V tuto chvíli je software plně funkční. Vyzkoušejte si navedení akcí a případně nás informujte, zda vše funguje.

Ing. Milan Kostelník, předseda SUAP

30. 1. 2018