Aktuality

Aktuality    

18. KONFERENCE SUAP VE STRÁŽNICI  A  NOVÉM STRAŠECÍ

Vážení členové,

dovoluji si Vás pozvat na pracovní

18. konferenci Sdružení uživatelů autorských práv,

která se uskuteční  

v úterý 30. května 2017 v přísálí v budově Kulturního domu Strážničan ve Strážnici, Veselská 1321

696 62 STRÁŽNICE

od 10.00 hodin

Budova KD se nachází směrem z Veselí nad Moravou za Penny Marketem po pravé straně; směrem od Hodonína – projet Strážnicí směr Veselí nad Moravou, viditelná budova po levé straně po průjezdu historickou branou města. Je možné použít neplacené parkoviště za kulturním domem a kolem Penny marketu.

Program:
1. Úvod
2. Přednesení Zprávy předsedy o činnosti SUAP v roce 2016
3. Novinky v autorském právu – novela AZ , která vyšla ve sbírce zákonů dne 5. 4. 2017 v částce 39/2017 (M. Kostelník)
4. Up-grade systému SUAPis od 24. 4. 2017 používaného ke hlášení na OSA – změny, informace, praktické ukázky  (M. Kostelník)
5. Závěr
 

Předpokládaný závěr konference je do 12 hodin. Po konferenci bude pro zájemce možná prohlídka Skanzenu Strážnice (cca 90 minut).

Prosíme o informaci, zda se konference zúčastníte. Bude vhodné, aby se konference také zúčastnili pracovníci, kteří ve vaší organizaci komunikaci s OSA přímo zajišťují a kteří vyplňují systém SUAPis.

Informaci o vaší účasti prosím zašlete na mailovou adresu info@suap.cz nebo telefonicky – pan Milan Kostelník, 603 227 233, do 19. května 2017.  

UPOZORNĚNÍ:

PRACOVNÍ KONFERENCE SUAP SE BUDE KONAT TAKÉ

V PONDĚLÍ   12. ČERVNA  V NOVÉM STRAŠECÍ OD 10.00 HODIN,  MÍSTO BUDE PRO ÚČASTNÍKY  UPŘESNĚNO

SE STEJNÝM PROGRAMEM  PRO ČESKOU ČÁST ČLENŮ NEBO TY, KTEŘÍ SE NEMOHOU ZÚČASTNIT SETKÁNÍ VE STRÁŽNICI.

Pozvánka a schéma příjezdu ke stažení.