Přihláška

Přihláška za člena Sdružení uživatelů autorských práv ke stažení.

A. Fyzické a právnické osoby včetně příspěvkových organizací, měst, spolků a o. p. s, které pořádají kulturní akce jako svou trvalou činnost
2 500 ,- Kč za kalendářní rok

B. Fyzické a právnické osoby včetně příspěvkových organizací, měst, spolků a o. p. s, které nepořádají kulturní akce jako trvalou činnost (tj. maximálně 2 akce s návštěvností na jednu akci do 500 osob přes systém SUAPis ročně nebo s využitím uzavřených kolektivních smluv) 500 ,- Kč za kalendářní rok

C. Pokud dojde ke vstupu do SUAP v průběhu kalendářního roku může výkonný výbor členský poplatek snížit v návaznosti na časový úsek, po který bude člen využívat výhody členství ve spolku.