Přihláška

prihlaska_suap

A. Fyzické a právnické osoby včetně příspěvkových organizací, měst, spolků a o. p. s, které pořádají kulturní akce jako svou trvalou činnost
3 000 Kč za kalendářní rok

B. Fyzické a právnické osoby včetně příspěvkových organizací, měst, spolků a o. p. s, které nepořádají kulturní akce jako trvalou činnost (tj. maximálně 2 akce s návštěvností na jednu akci do 500 osob přes systém SUAPis ročně nebo s využitím uzavřených kolektivních smluv) 500  Kč za kalendářní rok

C. Pokud dojde ke vstupu do SUAP v průběhu kalendářního roku může výkonný výbor členský poplatek snížit v návaznosti na časový úsek, po který bude člen využívat výhody členství ve spolku.

Schváleno Výkonným výborem SUAP z. s. od 1. 1. 2020